Tidlig ute?
Så hyggelig at du kommer innom! Men du er nok litt tidlig ute... Første luke i kalenderen kan du åpne om:
Tidlig ute?