Personvernerklæring


Brannvesenets julekalender oppfordrer deg til å ha med deg foreldre eller andre voksne når du er på internett, også på www.brannvesenetsjulekalender.no. Da kan de voksne passe på at du ikke gir ut opplysninger om deg selv som du ikke bør dele. Heldigvis er det lover og regler i Norge som sier at du må godkjenne at vi får opplysninger om deg, og at du får vite hva vi skal bruke dem til. Når du svarer på konkurransene på www.brannvesenetsjulekalender.no godkjenner du samtidig at vi bruker opplysningene til å kontakte deg hvis du vinner.

 

Brannvesenets julekalender selger ingen ting og tar ikke betalt for at du er med i våre konkurranser. For at vi skal kunne komme i kontakt med deg hvis du vinner, må vi vite litt om deg. Vi trenger navn, telefonnummer, skole, klassetrinn og navnet på kommunen du bor i. Vi kommer aldri til å dele disse opplysningene med andre. Vi sletter alle opplysningene senest 24 måneder etter at konkurransene er over.

 

Hvis du lurer på noe mer kan du lese det som står videre under her. Vi bruker nok litt vanskelige ord, så det kan være lurt at du har med deg en voksen til å forklare.

 

Du som bruker Brannvesenetsjulekalender.no må si deg enig i at vi kan lagre og behandle personopplysninger om deg, og du må bekrefte å ha lest, forstått, og være enig i innholdet i denne personvernerklæringen.

 

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn når du besøker våre nettsider, og når du deltar i lukekonkurranser og hovedkonkurransen, når du melder deg på som brannvesen, og hvordan vi behandler disse opplysningene.

 

Når du besøker nettsiden vår lagrer vi også informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av analysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme (med andre ord: vi kan ikke se om det er deg).Cookies / informasjonskapsler

Når du bruker nettsiden vår sendes det også små datafiler som kalles informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Disse inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler til nettleseren din. Google Analytics er et verktøy vi bruker for å innhente statistikk for blant annet å kunne se hvor mange folk som er inne på nettsiden.

Hvis du vil, så kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Behandlingsansvarlige

Det er i 2022 fagleder informasjon i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Linda Stuvland, og informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen i Asker og Bærum brann og redning IKS som er ansvarlig for at vi behandler alt av personopplysninger korrekt, men for at vi skal kunne gjøre en best mulig jobb er ansvaret delegert til de som i det daglige har driftsansvaret for de stedene der vi har lagret personopplysninger.

Personvernombud

Vi har også et eget personvernombud som skal hjelpe med å sikre bevissthet og kompetanse på riktig behandling av personopplysninger. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du ønsker at dine personopplysninger skal bli slettet, kan du kontakte personvernombudet:

Siv Pilgaard
Konsulent
Asker og Bærum brann og redning IKS
siw.pilgaard@abbr.no 


Databehandlere

Vi har underleverandører (andre firmaer) som drifter nettsidene våre, og har inngått avtaler om databehandling. Disse avtalene beskriver hvordan personopplysningene skal håndteres av våre underleverandører/databehandlere. Våre databehandleravtaler er skrevet i henhold til gjeldende personvernlovgivning i Norge.

 

Sikkerhet

Vi lagrer personopplysninger med den største forsiktighet og våre ansatte er bevisste på hva som skal lagres, hvor lenge det kan lagres og hvem som skal ha tilgang til opplysningene.

Brannvesenestjulekalender.no bruker også et sikkerhetssertifikat (https) som sørger for at all dataoverføring via våre nettsider blir kryptert.

Ved å bruke brannvesenetsjulekalender.no og/eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at vi kan ta kontakt med deg vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer som eventuelt måtte oppstå.

Dine rettigheter

Innsyn

Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg.

 

Riktige personopplysninger

Personopplysninger skal være riktige og vi trenger bare de opplysningene som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for.  Du kan derfor kreve at vi retter personopplysninger om deg.

 

Slette

Når vi ikke lenger trenger opplysningene om deg, har vi rutine for å slette personopplysningene.  Dette vil bli gjort innen 24 måneder etter at alle konkurransene er over. Vi vil samtidig minne om at hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å be om få opplysningene slettet (så lenge det ikke er et lovkrav som krever at opplysningen er lagret inntil en foreldelsesfrist).


Hva brukes personopplysningene til?

For at du skal kunne delta i konkurransene på brannvesenestjulekalender.no må vi lagre noen personopplysninger om deg.

Opplysningene om deg kan brukes i utgangspunktet til å trekke vinnere av lukekonkurranser og hovedkonkurransen, men kan også bli brukt til statistikk og analyse slik at vi kan se hvor mange som deltar i de ulike konkurransene. Informasjonen brukes også for å forbedre nettsidene våre, og som grunnlag for å utvikle Brannvesenets julekalender til å bli enda bedre i årene som kommer.

 

Brannvesenetsjulekalender.no har følgende brukere

Brannvesen

Aksepter

Ved bestilling

Hva lagres?

Organisasjon, kontaktopplysninger (persondata), epost, svar fra bestillingsskjemaer, vertsnavn og IP-adresse

Hvordan brukes informasjonen?

Tilpasset markedskommunikasjon, analyse, statistikk, profilering, målrettet markedsføring og utsendelse av fysiske kalendere.

Rutiner for sletting av personopplysninger

Avmelding i nyhetsbrev

Kunde ber om sletting

 

Barn

Aksepter

Ved deltakelse i dagskonkurranser og hovedkonkurranse

Hva lagres?

Navn, telefon, skole, klassetrinn og kommune

Innsendte bilder fra konkurransene, vertsnavn og IP-adresse

Hvordan brukes informasjonen?

Varsle vinnere samt sende ut premier

Statistikk og analyse

Rutiner for sletting av personopplysninger

Rutinemessig sletting innen 24 mnd

Barn eller foresatt ber om sletting

 

Lærere / skoleklasser

Aksepter

Ved deltakelse i klassekonkurranser

Hva lagres?

Navn på skole, klassetrinn, kontaktlærer, kommune, vertsnavn og IP-adresse

Hvordan brukes informasjonen?

Varsle vinnere samt sende ut premier

Statistikk og analyse

Rutiner for sletting av personopplysninger

Rutinemessig sletting innen 24 mnd

 

 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller be om at informasjonen om deg blir slettet.