Bli med på førjulskampanjen Brannvesenets julekalender


Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern. Ønsker dere å melde dere på Brannvesenets julekalender?

 

Påmelding 2023

Klar for å være med? Her kan du melde på ditt brannvesen. Frist for påmelding er 1. mai.


Gå til påmeldingsskjemaet

Allerede påmeldt?

Her finner du undervisningsmateriell og praktisk informasjon, samt mulighet til å sende filer til oss.


Logg inn

 
Hva er Brannvesenets julekalender?

Brannvesenets julekalender startet opp så smått i Asker og Bærum brannvesen i 2005 og har nå blitt en landsdekkende forebyggende kampanje i samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen. Denne undervisningskampanjen gjør at barna på egenhånd lærer seg brannforebygging – lenge etter at vi har forlatt klasserommet. Vi vet at barn liker å lære av andre barn. Derfor er lokale barn en viktig bestanddel i kalenderen. I tillegg til det forebyggende perspektivet, skaper Brannvesenets julekalender nærhet til det lokale brannvesen, både ved at vi er i klasserommet og at flere av oss er representert i selve kalenderen.

Kampanjen er tredelt:
 • Et undervisningsopplegg som det lokale brannvesen bruker på skolene (4., 5. og/eller 6. trinn) i slutten av november.
 • En tradisjonell julekalender på papir i A4-størrelse med 24 luker
 • En digital nettkalender med premier.
Papirkalenderen henviser til nettkalenderen hvor det hver dag er konkurranser og filmer. Hver dag trekkes det en vinner blant de elevene som har deltatt på dagens oppgave. Vi har en fin tilleggspremie på julaften. I januar blir det også trukket vinnere av en eksklusiv hovedpremie. Vi vet at premiene i stor grad er en pådriver for at barna tar konkurransene og lærer seg brannvernrådene - i flere uker etter vårt besøk på skolene. Hvert år mottar vi over 50 000 svar fra engasjerte barn i hele landet.

 

Dette får ditt brannvesen hvis dere melder dere på kampanjen:

 • Papirkalender og nettkalender
 • Elever som har fått undervisning av ditt brannvesen og sender inn svar, er med på trekningen av premier (se bak lukene i nettkalenderen for eksempler på premier). Slik forebygger vi i flere uker etter at vi har forlatt klasserommet!
 • Ferdig undervisningsopplegg til bruk på skolene
 • Mulighet til å få tilsendt oversikt over svarene fra ditt område, i tilfelle du ønsker å trekke ut en ekstra vinner og gjøre noe lokalt (f.eks. besøk på brannstasjonen)
 • Profilering gjennom muligheten til å bidra med film eller annet stoff fra ditt brannvesen eller en lokal skole, til bruk i nettkalenderen
 • Administrativ og praktisk oppfølging, for eksempel pressemelding, råd til undervisning, mediaplan, elektronisk evaluering til skolene m.m.
 • Logo til ditt brannvesen i nettkalenderen

Les mer her: https://www.brannvesenetsjulekalender.no/Om-kalenderen
 

Undervisningen

Undervisningsopplegget varer cirka en klassetime og består av både powerpoint og film med tilhørende spørsmål til elevene. 
Det er flere måter å gjennomføre skoleundervisningen på. Her er noen tips:

 • Enkelte brannvesen underviser ikke klassevis hvis skolen har mer enn én klasse på trinnet. Da slås klassene sammen (inntil cirka 50 elever) og underviser dem i en gymsal, samlingssal eller liknende. Det fungerer best å få elevene ut av klasserommet og pultene for det blir mindre fikling av det.
 • På grendeskoler med få elever, kan man tilby skolen at to trinn kan være med på undervisningen.
 • I områder hvor det er lang reisevei til skolene, kan man legge opp en reiserute slik at dere rekker flere skoler på samme dag.
 • Kanskje det er mest praktisk for noen av dere er at klassene kommer til brannstasjonen?
 • Man kan bruke feierpersonell og tilsynspersonell til undervisningen. Noen brannvesen bruker vaktlaget, enten når de er på vakt eller på overtid.
 • Noen IKS-er har valgt ut noen kommuner som de underviser, deretter rullerer de dette neste år.

Lurer du på noe? Send en epost til linda.stuvland@nrbr.no eller ring 992 60 748.


 
Lurer du på noe? Send en epost til linda.stuvland@nrbr.no eller ring 992 60 748.